Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2008

Liten ökning av övernattningarna i oktober
Totala antalet övernattningar på hotellen var i oktober 8 980, vilket innebär en ökning om knappt en halv  procent jämfört med oktober 2007. Övernattningarna ökade från Sverige och minskade från Finland. De svenska övernattningarna ökade med nästan tre procent medan de finländska minskade med drygt två procent jämfört med samma månad i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade också i oktober, den ökningen var drygt sju procent.

Siffrorna för oktober 2008 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har fyra hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 23 procent och för den öppna kapaciteten drygt 29 procent. I september var siffrorna 41 respektive 45 procent. 

Av de övernattande kom drygt 50 procent från Finland och knappt 45 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna 1,4 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter i oktober. I september stannade de svenska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter och de finländska gästerna i genomsnitt 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,4 nätter.

Av övernattningarna skedde drygt 47 procent på grund av fritid och 50 procent på grund av yrke. I september var motsvarande siffror 78 respektive 22 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden