Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2009

Gästnätterna fortsatte uppåt i oktober
Totala antalet övernattningar på hotellen var i oktober 9 320 personer, vilket innebär en ökning om nästan fyra procent jämfört med oktober 2008. Övernattningarna ökade från Sverige men minskade från Finland. De finländska övernattningarna minskade med en procent medan de svenska ökade med nästan 10 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i oktober, den minskningen var knappt en procent.

Siffrorna för oktober 2009 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har tre hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 23 procent i oktober. I september var den siffran knappt 41 procent. 

Av de övernattande gästerna var knappt 48 procent från Finland och drygt 47 procent från Sverige, gästerna från övriga länder utgjorde i oktober närmare fem procent av de övernattande. De finländska gästerna övernattade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,3 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,1 nätter. I september stannade de finländska  och de svenska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,2 nätter.

Av övernattningarna skedde närmare 72 procent på grund av fritid och 28 procent på grund av yrke. I september var motsvarande siffror 77 respektive 23 procent.

Om man jämför med inresandestatistiken ser man att antalet anlända från Sverige som övernattade på hotell utgjorde nästan fem procent av de inresande från Sverige, exklusive kryssningsresenärerna. De finländska hotellgästerna var 11 procent av totala antalet inresande från Finland.

Under årets tio första månader har hotellen haft nästan 170 000 övernattningar. Jämfört med samma period 2008 innebär det en ökning om drygt 3 700 övernattningar eller 2,2 procent. De finländska övernattningarna minskade med sju procent och de svenska med knappt en halv procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt 81 procent. Vid jämförelse mellan 2007 och 2008 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-oktober ökade knappt nio procent medan de svenska övernattningarna minskade med knappt fyra procent. De övernattande från övriga länder minskade med drygt fem procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden