Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2011

Gästnätter på hotellen ökade i oktober.

Totala antalet övernattningar på hotellen var i oktober 9 912, vilket innebär en ökning om drygt 13 procent jämfört med oktober 2010. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med knappt tio procent och de svenska med drygt 15 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i oktober, den ökningen var nästan 46 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.
Siffrorna för oktober 2011 baseras på uppgifter för 18 hotell, jämförelsen baseras dock på 17 hotell på grund av att ett hotell har omklassificerats sedan fjolåret. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 24 procent. I september var den siffran 41 procent.
Av de övernattande var drygt 51 procent från Finland och nästan 44 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,4 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I september stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,4, gästerna från övriga länder stannade 2 nätter.
Av övernattningarna skedde drygt 72 procent på grund av fritid och nästan 28 procent på grund av yrke. I september var siffrorna 81 respektive 19 procent.
Under årets tio första månader har hotellen haft drygt 190 600 övernattningar. Jämfört med samma period 2010 innebär det en ökning med nästan 2 200 övernattningar eller 1,4 procent. De finländska övernattningarna minskade med drygt fyra procent medan de svenska ökade med sex procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt 17 procent. Jämförelse mellan 2009 och 2010 visar att de finländska övernattningarna under januari-oktober ökade med drygt sex procent medan de svenska minskade med knappt fyra procent. De övernattande från övriga länder minskade med 46 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 15 november 2011

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden