Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2012

Hotellövernattningarna minskade i oktober

Totala antalet övernattningar på hotellen var i oktober 8 522, vilket innebär en minskning om 14 procent jämfört med oktober 2011. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. Både de finländska och de svenska övernattningarna minskade med närmare 16 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i oktober, den ökningen var nästan 20 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för oktober 2012 baseras på uppgifter för 18 hotell. Under månaden har sex hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 20 procent. I september var den siffran 41 procent. 

Av de övernattande var drygt 50 procent från Finland och 43 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade genomsnitt 1,5 nätter medan gästerna från Sverige stannade 1,3 nätter, gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2 nätter. I september stannade både de finländska och de svenska gästerna 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,4 nätter.

Av övernattningarna i oktober skedde nästan 70 procent på grund av fritid och närmare 31 procent på grund av yrke. I september var de siffrorna 77 respektive 21 procent.

Under årets tio månader har hotellen haft närmare 177 700 övernattningar. Jämfört med samma period 2011 innebär det en minskning med nästan 13 000 övernattningar eller knappt sju procent. De finländska övernattningarna har minskat med drygt fyra procent och de svenska med lite över nio procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden sjunkit med drygt sex procent. Jämförelse mellan 2010 och 2011 visar att de finländska övernattningarna under januari-oktober minskade med nästan fem procent medan de svenska ökade med nästan 16 procent. De övernattande från övriga länder ökade med knappt elva procent under nämnda period.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 16 november 2012

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden