Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2013

Fler övernattande på hotell i oktober

Totala antalet övernattningar på hotellen var i oktober 9 997, vilket innebär en ökning om drygt 17 procent jämfört med oktober 2012. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt 22 procent och svenska med åtta procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i oktober, den ökningen var nästan 41 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för oktober 2013 baseras på uppgifter för 17 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 25 procent. I september var den siffran 35 procent. 

Av de övernattande var nästan 53 procent från Finland och närmare 40 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska 1,5 nätter i oktober. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,1 nätter. I september stannade både de finländska och de svenska gästerna i genomsnitt 1,5 nätter och gästerna från övriga länder stannade 1,6 nätter.

Av övernattningarna i oktober skedde drygt 67 procent på grund av fritid och närmare 32 procent på grund av yrke. I september var de siffrorna 79 respektive 21 procent.

Under årets tio månader har hotellen haft drygt 181 600 övernattningar. Jämfört med samma period 2012 innebär det en ökning med närmare 4 000 övernattningar eller 2,2 procent. De finländska övernattningarna har ökat med nästan sju procent, de svenska har minskat med närmare tre procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med knappt sex procent. En jämförelse mellan 2011 och 2012 visar att de finländska övernattningarna under januari-oktober minskade med drygt fyra procent och de svenska med drygt nio procent. De övernattande från övriga länder minskade med lite mer än sex procent under nämnda period.

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 18 november 2013

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden