Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2014

Hotellövernattningar minskade i oktober

Totala antalet övernattningar på hotellen var i oktober 9 659, vilket innebär en minskning med drygt tre procent jämfört med oktober 2013. Övernattningarna minskade från Finland medan de ökade från Sverige. Minskningen från Finland var drygt 12 procent, ökningen från Sverige var drygt 18 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i oktober, den minskningen var nästan 51 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

 

Siffrorna för oktober 2014 baseras på uppgifter för 14 hotell. Under månaden har två hotell haft stängt. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 25 procent. I september var den siffran 40 procent. 

 

Av de övernattande var drygt 47 procent från Finland och drygt 48 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna 1,3 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. I september stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,9 nätter.

 

Av övernattningarna i oktober skedde drygt 75 procent på grund av fritid och närmare 25 procent på grund av yrke. I september var sifforna 81 respektive 19 procent.

 

Hittills under året har hotellen haft drygt 174 900 övernattningar. Jämfört med samma period 2013 innebär det en minskning med nästan 9 000 övernattningar eller knappt fem procent. De finländska övernattningarna har minskat med nästan nio procent och de svenska med drygt en procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med knappt två procent. Jämförelse mellan 2012 och 2013 visar att de finländska övernattningarna under januari-oktober ökade med nästan sju procent medan de svenska minskade med knappt en halv procent. De övernattande från övriga länder ökade med närmare sju procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 17 november 2014

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)