Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2015

Flera övernattade på hotell i oktober

Totala antalet övernattningar på hotellen var i oktober 11 147, vilket innebär en ökning om drygt 15 procent jämfört med oktober 2014. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt åtta procent och de svenska med drygt nio procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i oktober, den ökningen var nästan 175 procent.  Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för oktober 2015 baseras på uppgifter för 15 hotell. Alla hotell har varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 24 procent. I september var den siffran 43 procent. 

Av de övernattande var närmare 45 procent från Finland och nästan 46 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i medeltal 1,6 nätter och de svenska 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,7 nätter. I september stannade de finländska och svenska gästerna lika länge som nu i oktober medan gästerna från övriga länder stannade 2,1 nätter.

Av övernattningarna i oktober skedde drygt 68 procent på grund av fritid och närmare 32 procent på grund av yrke. I september var de siffrorna 76 respektive 24 procent.

Under årets tio första månader har hotellen haft närmare 197 400 övernattningar. Jämfört med samma period 2014 innebär det en ökning med drygt 22 400 övernattningar eller nästan 13 procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt 16 procent och de svenska med närmare nio procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med närmare 18 procent. Jämförelse mellan 2013 och 2014 visar att de finländska övernattningarna under januari-oktober minskade med knappt nio procent och de svenska drygt en procent. De övernattande från övriga länder minskade med knappt två procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 19 november 2015

 

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)