Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2016

Färre hotellgästnätter i oktober

Antalet övernattningar på hotellen var i oktober nästan 9 600, vilket innebär en minskning med 14 procent jämfört med oktober 2015. Övernattningarna från Finland minskade med knappt tio procent och övernattningarna från Sverige minskade med 15 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade också i oktober, den minskningen var 30 procent.

Siffrorna för oktober 2016 baseras på uppgifter för 15 hotell. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 22 procent. I september var den siffran 42 procent.  

Av de övernattande var nästan 47 procent från Finland och drygt 45 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter, de svenska 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt åtta nätter. Även i september stannade de finländska gästerna 1,6 nätter och de svenska 1,5 nätter, gästerna från övriga länder stannade då fyra nätter.

Av övernattningarna i oktober skedde drygt 71 procent på grund av fritid och drygt 27 procent på grund av yrke. I september var de siffrorna 82 respektive 18 procent.
Under årets tio första månader har hotellen haft närmare 194 700 övernattningar. Jämfört med samma period 2015 innebär det en minskning om drygt en procent. De finländska övernattningarna har ökat med knappt en procent medan de svenska har minskat med drygt fyra procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med närmare tre procent. Jämförelse mellan 2014 och 2015 visar att de finländska övernattningarna under januari–oktober ökade med drygt 16 procent och de svenska med närmare nio procent. De övernattande från övriga länder ökade med nästan 18 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 22 november 2016

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax) 

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden