Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2018

Något färre hotellgästnätter i oktober

I oktober var totala antalet övernattningar på hotellen 10 398, vilket innebär en marginell minskning jämfört med oktober 2017. De finländska övernattningarna minskade med knappt fem procent medan de svenska ökade med närmare två procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i oktober, den ökningen var drygt nitton procent. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för oktober 2018 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har ett hotell varit stängt. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 21 procent. I september var den siffran 47 procent.

Av de övernattande var drygt 46 procent från Finland och knappt 45 procent från Sverige. De finländska och svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,1 nätter. I september stannade de finländska och svenska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter och gästerna från övriga länder stannade 1,8 nätter.

Av övernattningarna i oktober skedde drygt 77 procent på grund av fritid och nästan 23 procent på grund av yrke. I september var de siffrorna 78 respektive 22 procent.

Under årets tio månader har hotellen haft 193 368 övernattningar. Jämfört med samma period 2017 innebär det en minskning om närmare fyra procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt en procent och de svenska har minskat med knappt tio procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden minskat med drygt tre procent. Jämförelse mellan 2016 och 2017 visar att de finländska övernattningarna ökade med drygt fyra procent och de svenska med drygt två procent under samma period. De övernattande från övriga länder ökade med drygt två procent under januari-oktober.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax