Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober 2019

Färre övernattade i oktober

Totala antalet övernattningar på hotellen i oktober var 8 726, vilket innebär en minskning om drygt 16 procent jämfört med oktober 2018. Övernattningarna minskade både från Finland och Sverige, de finländska övernattningarna minskade med drygt tre procent och de svenska med nästan 27 procent. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade även de i oktober, den minskningen var knappt 28 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för oktober 2019 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har tre hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 20 procent i oktober, i september var beläggningen knappt 41 procent.

Av de övernattande var drygt 53 procent från Finland och 39 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,1 nätter. I september stannade de finska och svenska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter, gäster från övriga länder stannade 1,8 nätter.

Av övernattningarna i oktober skedde närmare 82 procent på grund av fritid och drygt 18 procent på grund av yrke. I september var siffrorna 78 respektive 22 procent.

Under årets tio första månader har hotellen haft drygt 195 900 övernattningar. Jämfört med samma period 2018 innebär det en ökning om drygt en procent. De finländska övernattningarna ökade med knappt en halv procent och de svenska ökade med drygt en procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med närmare sju procent. Jämförelse mellan 2017 och 2018 visar att de finländska övernattningarna ökade med drygt en procent medan de svenska minskade med knappt tio procent. De övernattande från övriga länder minskade med knappt fyra procent under januari–oktober.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax