Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober 2020

Rekordantal finländska övernattningar för oktober

Drygt 6 400 övernattningar registrerades på de åländska hotellen i oktober 2020. Det innebär en nedgång med 26 procent jämfört med samma månad föregående år. De finländska gästernas övernattningar var dock rekordmånga för oktober. De uppgick till närmare 5 700 stycken, vilket är 400 fler än det tidigare rekordet för oktober på 2000-talet. Antalet övernattningar av gäster från Sverige rasade till under 400 stycken, en nedgång med 89 procent jämfört med oktober 2019, samtidigt som övernattningar av gäster från övriga länder nästan halverades. De förändrade resebeteendena kan förklaras med de restriktioner som införts på grund av coronavirusets spridning.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Över 2 000 gäster från Sverige i oktober i fjol men endast drygt 200 i år

Antalet anlända gäster till hotellen uppgick till 3 400, vilket är drygt 2 000 färre än i oktober 2019. Nästan 90 procent av gästerna, eller 3 000 personer, kom från Finland. Från Sverige kom 240 gäster, vilket är ungefär en tiondel av antalet svenska hotellgäster under samma månad i fjol. Anlända gäster från övriga länder uppgick till 125 och bland andra Turkiet, Estland och Tyskland var representerade. I siffran för gäster från övriga länder ingår också drygt 40 ålänningar.

Beläggningsgraden 14 procent

Beläggningsgraden för den totala rumskapaciteten var 14 procent, vilket kan jämföras med 20 procent i oktober 2019. Ser man enbart till hotellen i Mariehamn var beläggningsgraden 19 procent, medan den uppgick till 3 procent för hotellen i landskommunerna. Av den öppna kapaciteten var beläggningsgraden 18 procent.

Övernattningarna minskade med 56 procent under perioden januari–oktober

Om man ser på perioden januari–oktober uppgår övernattningarna till 85 900, vilket är en nedgång med 56 procent jämfört med samma period 2019. De finländska övernattningarna har minskat med 27 procent, de svenska med 89 procent och övernattningarna av gäster från övriga länder har gått ned med 70 procent.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Mera information, tabeller och diagram gällande hotellinkvarteringen i oktober 2020 samt jämförelser med 2019 finns i statistikmeddelandet som går att ladda ner i pdf-format nedan.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax