Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober 2022

Svenska hotellövernattningarna första gången i år flera än samma månad före pandemin

Övernattningarna på de åländska hotellen uppgick i oktober 2022 till 13 400, vilket är en ökning med 53 procent jämfört med oktober 2019 och 3 700 flera än genomsnittet för oktober under 2010-talet. Hotellövernattningarna av gäster från Sverige var för första gången i år flera än motsvarande månad 2019, före covid-19-pandemin, samtidigt som också antalet övernattningar av finländare samt gäster från övriga länder steg i relation till oktober 2019. Ser man till året hittills, januari–oktober, har övernattningarna ökat med tio procent jämfört med samma period 2019. 

Hotellövernattningar efter gästernas hemland oktober 2010–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Näst flest övernattningar för oktober under 2000-talet

Det kom 7 300 gäster från 32 olika länder till de åländska hotellen i oktober 2022. Gästerna stannade i genomsnitt 1,8 nätter per person. Drygt hälften kom från Finland och knappt två femtedelar från Sverige. I kategorin Övriga länder stod Åland för flest hotellgäster, 150 personer, följt av Estland med 55 samt Norge, Tyskland, Lettland och Danmark med ungefär 30–40 gäster vardera.

Övernattningarna var 13 400 stycken, vilket innebär en höjning med 53 procent jämfört med oktober 2019. Antalet var det näst högsta för oktober under 2000-talet, endast i fjol var övernattningarna flera. Från oktober 2019 steg såväl de finländska som de svenska övernattningarna med över 50 procent och det var första månaden i år som hotellövernattningarna av gäster från Sverige var flera än motsvarande månad 2019. 

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland oktober 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Ökande övernattningar på hotellen i landskommunerna

Hotellen i Mariehamn hade betydligt fler övernattningar än under oktober tidigare år under 2000-talet med undantag för oktober 2021. På hotellen i landskommunerna var övernattningarna rekordmånga för oktober hittills under seklet, eller närmare 1 900 stycken. Andelen arbetsrelaterade övernattningar var stor i landskommunerna, 43 procent, medan motsvarande andel i stadens hotell var 20 procent. Totalt sett var tre fjärdedelar av övernattningarna fritidsrelaterade.

Hotellövernattningar efter region oktober 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

En tredjedel av de tillgängliga rummen var uthyrda

Beläggningsgraden av den totala rumskapaciteten uppgick till 29 procent, vilket är betydligt bättre än 2019 men någon procentenhet lägre än i oktober 2021. På hotellen i Mariehamn nyttjades 37 procent av rummen och i landskommunerna var andelen 11 procent. Ser man endast till den öppna kapaciteten var en tredjedel av rummen belagda. 

Totalbeläggning på hotellen efter månad 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Ökning med tio procent från januari–oktober 2019

Under året hittills, d.v.s. perioden januari–oktober, ökade hotellövernattningarna med tio procent jämfört med samma period 2019. Det var övernattningarna av gäster från Finland som stod för ökningen, medan de svenska övernattningarna var färre än 2019. I relation till januari–oktober 2021 ökade övernattningarna med 34 procent, främst beroende på en tredubbling av de svenska övernattningarna, vilka var få under 2021 då resemönstren fortfarande påverkades av covid-19-pandemin.

Hotellövernattningar januari-oktober 2018–2022 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax