Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober 2023

Betydligt färre övernattningar än i oktober i fjol

Hotellen på Åland hade i oktober 2023 drygt 10 500 övernattningar, vilket var 3 000–4 000 färre än i samma månad 2021 och 2022 då hotellövernattningarna var ovanligt många för oktober. Både övernattningarna av gäster från Finland och från Sverige minskade jämfört med oktober i fjol, men de finländska övernattningarna var fortsättningsvis flera än oktober 2019, före pandemin. Antalet svenska övernattningar gick ned såväl i förhållande till 2019 som 2022. Totalt sett var nedgången 22 procent från oktober 2022, men jämför man med medeltalet för oktober under åren 2010–2022 (10 100) var antalet övernattningar på ungefär samma nivå.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland oktober 2019–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Drygt 90 procent av övernattningarna tog plats på hotellen i Mariehamn, där de minskade med 17 procent jämfört med oktober 2022. I landskommunernas hotell halverades antalet övernattningar i relation till samma månad i fjol. Över fyra femtedelar av övernattningarna var fritidsrelaterade och en knapp femtedel skedde i samband med arbetsresor. För gäster anlända från andra länder än Finland, Sverige eller Åland var dock andelen arbetsrelaterade övernattningar större, över en fjärdedel.

Kraftig nedgång av svenska gästers övernattningar 

Det anlände knappt 6 100 gäster till hotellen i oktober och 3 600 av dem kom från Finland, 2 000 från Sverige och 500 från övriga länder. Drygt 200 av gästerna från övriga länder var ålänningar och runt 50 kom från vardera Estland och Tyskland. Ytterligare närmare 30 länder var representerade bland hotellgästerna.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland oktober 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Övernattningarna av gäster från Finland minskade med 10 procent jämfört med oktober 2022 och uppgick till 6 400, eller 60 procent av alla. De svenska övernattningarna var hälften så många, knappt 3 300, vilket innebar en nedgång med 38 procent från oktober 2022. Totalt sett minskade övernattningarna med 22 procent.

Knappt en fjärdedel av hotellrummen nyttjades

Beläggningsgraden av den totala rumskapaciteten var 24 procent i oktober, vilket är ungefär mitt emellan motsvarande siffra för samma månad 2019 (20 procent) och 2022 (30 procent). Hotellen i Mariehamn hade en betydligt högre beläggningsgrad än de i landskommunerna, eller 30 procent i staden och 6 procent utanför. 

Totalbeläggning på hotellen efter månad 2019, 2022 och 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Övernattningarna under januari–oktober över medeltalet för 2010–2022

Hittills i år (januari–oktober) har de åländska hotellen haft 214 000 övernattningar, vilket innebär en minskning med en procent i relation till samma period 2022. Jämför man med medeltalet för samma månader 2010–2022 (180 000) är resultatet hittills i år fortsättningsvis betydligt bättre. De finländska övernattningarna har minskat något från den höga nivån under januari–oktober i fjol, medan övernattningarna av gäster från Sverige ökade med nio procent. De svenska övernattningarna var dock fortfarande färre än under samma period åren närmast före pandemin.

Hotellövernattningar januari–oktober 2018–2023 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax