Inkvarteringsstatistik för hotell september 2005

Totala antalet övernattningar på hotellen var i september 15 292, vilket innebär en minskning med 0,7 procent jämfört med september 2004. Övernattningarna minskade från Finland och ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med närmare 11 procent medan de svenska ökade med drygt 7 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade med drygt 3 procent eller 29 personer i september.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden