Inkvarteringsstatistik för hotell september 2006

Totala antalet övernattningar på hotellen var i september 15 119, vilket innebär en minskning om drygt en procent jämfört med september 2005. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med knappt sju procent medan de svenska minskade med drygt fyra procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i september, den minskningen var knappt 25 procent.

Hela rapporten kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden