Inkvarteringsstatistik för hotell september 2007

Övernattningarna från övriga länder ökade i  september
Totala antalet övernattningar på hotellen var i september 13 960, vilket innebär en minskning om närmare åtta procent jämfört med september 2006. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige.  De finländska övernattningarna minskade med drygt två procent och de svenska minskade med drygt 15 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i september, den ökningen var drygt 34 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för de övernattande kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Hela meddelandet kan du läsa här.
 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden