Inkvarteringsstatistik för hotell september 2008

Övernattningarna ökade i september
Totala antalet övernattningar på hotellen var i september 15 157, vilket innebär en ökning om närmare nio procent jämfört med september 2007. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt 11 procent och de svenska med drygt tre procent jämfört med samma månad i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade också i september, den ökningen var nästan 31 procent.

Siffrorna för september 2008 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har ett hotell varit stängt. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 41 procent och för den öppna kapaciteten drygt 45 procent. I augusti var siffrorna 65 respektive 67 procent. 

Av de övernattande var närmare 46 procent från Finland och drygt 46 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,4 nätter september. I augusti stannade de svenska och finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2 nätter.

Av övernattningarna skedde knappt 78 procent på grund av fritid och 22 procent på grund av yrke. I augusti var motsvarande siffror drygt 91 respektive knappt nio procent.

Om man jämför med inresandestatistiken kan man konstatera att antalet anlända från Sverige som övernattade på hotell utgjorde 7,1 procent av de inresande från Sverige, exklusive kryssningsresenärerna. Av de finländska hotellgästerna var 21 procent av totala antalet inresande från Finland.

Under årets nio månader har hotellen haft nästan 157 300 övernattningar. Jämfört med samma period 2007 innebär det en ökning om nästan 4 100 övernattningar eller närmare tre procent. De finländska övernattningarna ökade med närmare tio procent medan de svenska övernattningarna minskade med knappt fyra procent. De övernattningar som gästerna från övriga länder stod för har under perioden minskat med knappt sex procent. Vid jämförelse mellan 2006 och 2007 ser vi att de finländska övernattningarna under januari – september minskade med knappt tre procent och de svenska övernattningarna med knappt två, de övernattande från övriga länder ökade med drygt 30 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden