Inkvarteringsstatistik för hotell september 2009

Siffrorna för september 2009 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har ett hotell varit stängt. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 41 procent i september. I augusti var den siffran knappt 65 procent. 

Av de övernattande gästerna var drygt 44 procent från Finland och drygt 46 procent från Sverige, gästerna från övriga länder utgjorde i september närmare tio procent av de övernattande. De finländska gästerna och de svenska gästerna övernattade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,2 nätter. I augusti stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter.

Av övernattningarna skedde drygt 77 procent på grund av fritid och närmare 23 procent på grund av yrke. I augusti var motsvarande siffror 87 respektive 13 procent.

Om man jämför med inresandestatistiken ser man att antalet anlända från Sverige som övernattade på hotell utgjorde nästan sju procent av de inresande från Sverige, exklusive kryssningsresenärerna. De finländska hotellgästerna var närmare 19 procent av totala antalet inresande från Finland.

Under årets nio första månader har hotellen haft närmare 160 700 övernattningar. Jämfört med samma period 2008 innebär det en ökning om nästan 3 400 övernattningar eller 2,1 procent. De finländska övernattningarna minskade med drygt sju procent och de svenska med drygt en procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med knappt 85 procent. Vid jämförelse mellan 2007 och 2008 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-september ökade knappt 10 procent medan de svenska övernattningarna minskade med knappt fyra procent. De övernattande från övriga länder minskade med nästan sex procent under nämnda period.
Gästnätterna fortsatte uppåt i september
Totala antalet övernattningar på hotellen var i september 15 646 personer, vilket innebär en ökning om drygt tre procent jämfört med september 2008. Övernattningarna minskade från Finland men ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med knappt en halv procent medan de svenska ökade med tre procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i också i september, den ökningen var 26 procent.

Hela meddelandet kan läsas här. 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden