Inkvarteringsstatistik för hotell september 2010

Minskning av övernattningarna i september
Totala antalet övernattningar på hotellen var i september 13 746, vilket innebär en minskning om drygt 12 procent jämfört med september 2009. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. Även övernattningarna från övriga länder visar på en minskning. De finländska övernattningarna minskade med knappt tre procent medan de svenska minskade med 18 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade med nästan 28 procent.

Siffrorna för september 2010 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har tre hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 38 procent. I augusti var den siffran 70. 

Av de övernattande var 49 procent från Finland och drygt 43 procent från Sverige. De finländska och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter. I augusti stannade de finländska och svenska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter i augusti.

Av övernattningarna skedde knappt 72 procent på grund av fritid och 28 procent på grund av yrke. I juli var motsvarande siffror 93 respektive 7 procent.

Under årets nio månader har hotellen haft drygt 151 900 övernattningar. Jämfört med samma period 2009 innebär det en minskning med drygt 8 700 övernattningar eller knappt sex procent. De finländska övernattningarna ökade med nästan åtta procent medan de svenska övernattningarna minskade med knappt en halv procent.  De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med drygt 61 procent. Vid jämförelse mellan 2008 och 2009 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-september minskade med drygt sju procent och de svenska med drygt en procent. De övernattande från övriga länder ökade med nästan 85 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden