Inkvarteringsstatistik för hotell september 2011

Ökning av gästnätter på hotellen september.

Totala antalet övernattningar på hotellen var i september 16 913, vilket innebär en ökning om närmare åtta procent jämfört med september 2010. Övernattningarna minskade från Finland och ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt en procent medan de svenska ökade med knappt 17 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i september, den ökningen var drygt 11 procent.

Siffrorna för september 2011 baseras på uppgifter för 18 hotell, jämförelsen baseras dock på 17 hotell på grund av att ett hotell har omklassificerats sedan fjolåret. Under månaden har tre hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 41 procent. I augusti var den siffran 63 procent. 

Av de övernattande var nästan 44 procent från Finland och drygt 49 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,4 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2 nätter. I augusti stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna 1,9, gästerna från övriga länder stannade 2,3 nätter.

Av övernattningarna skedde närmare 81 procent på grund av fritid och drygt 19 procent på grund av yrke. I augusti var siffrorna 85 respektive 15 procent. 

Under årets nio första månader har hotellen haft drygt 180 700 övernattningar. Jämfört med samma period 2010 innebär det en ökning med drygt 1 100 övernattningar eller knappt en procent. De finländska övernattningarna minskade med knappt fem procent medan de svenska ökande drygt fem procent.  De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt 16 procent. Jämförelse mellan 2009 och 2010 visar att de finländska övernattningarna under januari-september ökade med knappt sju procent medan de svenska minskade med knappt tre procent. De övernattande från övriga länder minskade med drygt 46 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 20 oktober 2011

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)