Inkvarteringsstatistik för hotell september 2012

Hotellövernattningarna ökade första gången sen i februari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i september 17 653, vilket innebär en ökning om drygt fyra procent jämfört med september 2011. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med knappt en procent och de svenska med nästan sex procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade också i september, den ökningen var drygt 17 procent.

Siffrorna för september 2012 baseras på uppgifter för 18 hotell. Under månaden har tre hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 41 procent. I augusti var den siffran 58 procent. 

Av de övernattande var drygt 42 procent från Finland och knappt 50 procent från Sverige. Både de finländska och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,4 nätter. I augusti stannade de finländska gästerna 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,8 nätter, gästerna från övriga länder stannade två nätter.

Av övernattningarna i september skedde nästan 77 procent på grund av fritid och drygt 21 procent på grund av yrke, drygt två procent var här av annan orsak. I augusti var de siffrorna 85 respektive 13 procent.

Under årets nio månader har hotellen haft drygt 169 100 övernattningar. Jämfört med samma period 2011 innebär det en minskning med nästan 11 600 övernattningar eller drygt sex procent. De finländska övernattningarna har minskat med närmare fyra procent och de svenska med nästan nio procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden sjunkit med sju procent under perioden. Jämförelse mellan 2010 och 2011 visar att de finländska övernattningarna under januari-september minskade med drygt fem procent medan de svenska ökade med nästan 16 procent. De övernattande från övriga länder ökade med tio procent under nämnda period.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 18 oktober 2012

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

 

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden