Inkvarteringsstatistik för hotell september 2014

Liten ökning av hotellövernattningar i september

Totala antalet övernattningar på hotellen var i september 15 720, vilket innebär en ökning med knappt en procent jämfört med september 2013. Övernattningarna ökade från Finland medan de minskade från Sverige. Ökningen från Finland var drygt en procent, minskningen från Sverige var drygt tre procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i september, den ökningen var drygt 27 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

 

Siffrorna för september 2014 baseras på uppgifter för 14 hotell. Under månaden har alla hotell haft öppet. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 40 procent. I augusti var den siffran 67 procent. 

 

Av de övernattande var drygt 45 procent från Finland och 46 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter. I augusti stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,7 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,3 nätter.

 

Av övernattningarna i september skedde knappt 81 procent på grund av fritid och närmare 19 procent på grund av yrke. I augusti var sifforna 89 respektive elva procent.

 

Hittills under året har hotellen haft nästan 165 300 övernattningar. Jämfört med samma period 2014 innebär det en minskning med drygt 8 600 övernattningar eller fem procent. De finländska övernattningarna har minskat med nästan nio procent och de svenska med drygt två procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med en procent. Jämförelse mellan 2012 och 2013 visar att de finländska övernattningarna under januari-september ökade med drygt sex procent medan de svenska minskade med knappt en procent. De övernattande från övriga länder ökade med drygt fem procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 23 oktober 2014

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)