Inkvarteringsstatistik för hotell september 2015

Även i september ökande hotellgästnätterna

Totala antalet övernattningar på hotellen var i september 17 483, vilket innebär en ökning om närmare 14 procent jämfört med september 2014. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med närmare tio procent och de svenska med nästan 22 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i september, den minskningen var knappt åtta procent.

Siffrorna för september 2015 baseras på uppgifter för 14 hotell, ett hotell har inte lämnat in uppgifter för september ännu vilket innebär att denna statistik är preliminär. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 43 procent. I augusti var den siffran 64 procent. 

Av de övernattande var nästan 44 procent från Finland och 49 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i medeltal 1,6 nätter och de svenska 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,1 nätter. I augusti stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,5 nätter, de svenska gästerna 1,8 och gästerna från övriga länder stannade 2,2 nätter.

Av övernattningarna i september skedde drygt 76 procent på grund av fritid och närmare 24 procent på grund av yrke. I augusti var de siffrorna 86 respektive 14 procent.

Under årets nio första månader har hotellen haft drygt 186 200 övernattningar. Jämfört med samma period 2014 innebär det en ökning med drygt 20 900 övernattningar eller nästan 13 procent. De finländska övernattningarna har ökat med knappt 17 procent och de svenska med närmare nio procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt 13 procent. Jämförelse mellan 2013 och 2014 visar att de finländska övernattningarna under januari-september minskade med knappt nio procent och de svenska drygt två procent. De övernattande från övriga länder ökade med drygt en procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 27 oktober 2015

 

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)