Inkvarteringsstatistik för hotell september 2016

Liten ökning av hotellgästnätterna i september

Antalet övernattningar på hotellen var i september nästan 17 600, vilket innebär en ökning med närmare en procent jämfört med september 2015. Övernattningarna från Finland ökade med drygt fem procent medan övernattningarna från Sverige minskade med drygt tre procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i september, den minskningen var nästan två procent.

Siffrorna för september 2016 baseras på uppgifter för 14 hotell. Ett hotell har inte ännu inte lämnat in uppgifter varför denna statistik är preliminär. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 42 procent. I augusti var den siffran 62 procent.  

Av de övernattande var nästan 46 procent från Finland och drygt 47 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter, de svenska 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt fyra nätter. I augusti stannade de finländska gästerna 1,7 nätter och de svenska två nätter, gästerna från övriga länder stannade 1,9 nätter.

Av övernattningarna i september skedde närmare 82 procent på grund av fritid och drygt 18 procent på grund av yrke. I augusti var de siffrorna 90 respektive tio procent.
Under årets nio första månader har hotellen haft närmare 185 100 övernattningar. Jämfört med samma period 2015 innebär det en minskning om knappt en procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt en procent medan de svenska har minskat med drygt tre procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med knappt fem procent. Jämförelse mellan 2014 och 2015 visar att de finländska övernattningarna under januari–september ökade med nästan 17 procent och de svenska med drygt åtta procent. De övernattande från övriga länder ökade med drygt 13 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 19 oktober 2016

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden