Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2017

Ökning av hotellgästnätterna i september

I september var totala antalet övernattningar på hotellen 18 933, vilket innebär en ökning om sex procent jämfört med september 2016. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med knappt en halv procent och de svenska med drygt tolv procent. Övriga länders gästnätter ökade med en procent i september.

Siffrorna för september 2017 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har alla hotell varit öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 41 procent. I augusti var den siffran 65 procent.

Av de övernattande var knappt 43 procent från Finland och nästan 51 procent från Sverige. De finländska gästerna övernattade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I augusti stannade de finländska gästerna 1,6 nätter, de svenska 1,8 nätter, gästerna från övriga länder stannade 1,9 nätter i genomsnitt.

Av övernattningarna i september skedde drygt 82 procent på grund av fritid och nästan 18 procent på grund av yrke. I augusti var de siffrorna 89 respektive elva procent.

Under årets nio första månader har hotellen haft närmare 190 500 övernattningar. Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning om nästan tre procent. De finländska övernattningarna har ökat med knappt fyra procent medan de svenska övernattningarna har ökat med två procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden ökat med drygt två procent. I jämförelsen mellan 2015 och 2016 visar de finländska övernattningarna en ökning om drygt en procent medan de svenska övernattningarna minskade med närmare fyra procent under samma period. De övernattande från övriga länder ökade med nästan fem procent under januari-september.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden