Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2018

Minskning av hotellgästnätter i september

I september var totala antalet övernattningar på hotellen 17 438, vilket innebär en minskning om närmare sju procent jämfört med september 2017. De finländska övernattningarna ökade med drygt fyra procent medan de svenska minskade med nästan 20 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i september, den ökningen var drygt 21 procent.

Siffrorna för september 2018 baseras på uppgifter för 14 hotell, ett hotell har inte lämnat in uppgifter viket betyder att siffrorna är preliminära. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 47 procent. I augusti var den siffran 65 procent.

Av de övernattande var 48 procent från Finland och drygt 38 procent från Sverige. De finländska och svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I augusti stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter och svenska 1,8 nätter, även gästerna från övriga länder stannade 1,8 nätter.

Av övernattningarna i september skedde närmare 78 procent på grund av fritid och drygt 22 procent på grund av yrke. I augusti var de siffrorna 91 respektive nio procent.

Under årets nio månader har hotellen haft 182 970 övernattningar. Jämfört med samma period 2017 innebär det en minskning om närmare fyra procent. De finländska övernattningarna har ökat med närmare två procent och de svenska har minskat med drygt tio procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden minskat med drygt fyra procent. Jämförelse mellan 2016 och 2017 visar att de finländska övernattningarna ökade med knappt fyra procent och de svenska med två procent under samma period. De övernattande från övriga länder ökade med drygt två procent under januari-september.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax