Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2019

Liten ökning av hotellövernattningar i september

Totala antalet övernattningar på hotellen i september var 17 787, vilket innebär en ökning om drygt en halv procent jämfört med september 2018. Övernattningarna var oförändrade från Finland medan de minskade marginellt från Sverige. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i september, den ökningen var drygt åtta procent.

Siffrorna för september 2019 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 41 procent i september, i augusti var beläggningen 66 procent.

Av de övernattande var drygt 47 procent från Finland och drygt 43 procent från Sverige. De finländska och svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I augusti stannade de finska gästerna 1,6 och de svenska gästerna i genomsnitt 1,8 nätter, gäster från övriga länder stannade också de 1,8 nätter.

Av övernattningarna i september skedde nästan 78 procent på grund av fritid och drygt 22 procent på grund av yrke. I augusti var siffrorna 90 respektive tio procent.

Under årets nio första månader har hotellen haft nästan 187 200 övernattningar. Jämfört med samma period 2018 innebär det en ökning om drygt två procent. De finländska övernattningarna ökade med drygt en halv procent och de svenska ökade med drygt tre procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med närmare nio procent. Jämförelse mellan 2017 och 2018 visar att de finländska övernattningarna ökade med knappt två procent medan de svenska minskade med drygt tio procent. De övernattande från övriga länder minskade med drygt fyra procent under januari–september.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax