Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2020

Ungefär en femtedel av hotellrumskapaciteten nyttjades i september

Beläggningsgraden för den totala rumskapaciteten på de åländska hotellen uppgick till 18 procent i september 2020, vilket kan jämföras med 41 procent samma månad 2019. Sett till den öppna kapaciteten var beläggningen 23 procent. Det anlände 4 100 gäster och övernattningarna uppgick till knappt 7 000 stycken, vilket innebär att övernattningarna minskade med 61 procent jämfört med september i fjol.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Gäster från Finland stod för över tre fjärdedelar av övernattningarna, eller 5 400 stycken, och personer från Sverige för en dryg tiondel, eller 830 stycken. Jämfört med september 2019 minskade finländarnas övernattningar med 36 procent och svenskarnas med 89 procent. Personer från övriga länder gjorde 770 övernattningar, vilket är en nedgång med 54 procent. Här ingår åländska hotellgästers övernattningar, vilka ökade från drygt 100 i september i fjol till 250 samma månad i år.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Under perioden januari-september 2020 gjordes 79 500 hotellövernattningar. Under samma period i fjol var antalet drygt 187 000, vilket innebär att övernattningarna har minskat med 57 procent. Det är övernattningar av gäster från Sverige som haft den största nedgången, en minskning på 89 procent, medan finländarnas övernattningar gick ner med 29 procent under samma period.

Mera information, tabeller och diagram gällande hotellinkvarteringen i september 2020 samt jämförelser med 2019 finns i statistikmeddelandet som går att ladda ner i pdf-format nedan.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax