Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2021

Två femtedelar av hotellrummen nyttjades i september

Övernattningarna i de åländska hotellen uppgick i september 2021 till 16 700, vilket är 1 000 färre än 2019 men ungefär 500 fler än genomsnittet för 2000-talet före covid-19-pandemins utbrott (2000–2019). Jämfört med september 2020 är det en ökning med närmare 10 000 övernattningar. Beläggningsgraden av den totala rumskapaciteten uppgick till 40 procent.

Hotellövernattningar i september 2000–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Anlända gäster från 37 olika länder

Det anlände 9 600 gäster från 37 olika länder till hotellen i september. Nästan två tredjedelar av dem kom från Finland och knappt en tredjedel från Sverige. Därtill gästades hotellen av drygt 200 ålänningar och närmare 400 personer från andra länder, framför allt från Norge, Danmark och Tyskland, vilka alla representerades av mera än 50 gäster. Finländarna övernattade i medeltal 1,8 nätter per person vilket var något mer än gästerna från Sverige med 1,7 övernattningar per person.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland september 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Betydligt fler övernattningar av svenska gäster än september 2020 men långt under 2019-nivån

Trots att det totala antalet övernattningar minskade med sex procent jämfört med september 2019 stod de finländska gästernas övernattningar för en ökning med 28 procent. Ålänningarnas övernattningar blev ett hundratal flera, medan gästerna från Sverige och övriga länder hade betydligt färre övernattningar än i september 2019. För Sveriges del minskade övernattningarna med 36 procent och för övriga länder var det en nedgång med 54 procent.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland september 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Nedgång jämfört med september 2019 främst i landskommunerna

Fyra femtedelar av övernattningarna i september 2021 tog plats i hotellen i Mariehamn och en femtedel i landskommunerna. Det var främst i landskommunerna som övernattningarna minskade i förhållande till september 2019, men också i stadens hotell var det en liten nedgång. I Mariehamn uppgick minskningen till 2 procent och i landskommunerna 22 procent. Jämfört med september 2020 mer än fördubblades övernattningarna i Mariehamn medan de i landskommunerna var tre gånger fler.

Hotellövernattningar efter region september 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Fritid var syftet för drygt 85 procent av övernattningarna och 15 procent var arbetsrelaterade. För de svenska gästernas del berodde 92 procent av övernattningarna på fritidsresor, medan motsvarande andel för de finländska gästerna var 84 procent. Över en fjärdedel av ålänningarnas hotellövernattningar var arbetsrelaterade.

Två femtedelar av hotellrummen nyttjades

Beläggningsgraden av den totala kapaciteten låg i september 2021 på 40 procent, vilket kan jämföras med 41 procent i september 2019 och 18 procent i september 2020. På hotellen i Mariehamn nyttjades hälften av den totala rumskapaciteten och i landskommunerna knappt en femtedel. Beläggningsgraden av den öppna kapaciteten var 44 procent.

Totalbeläggning på åländska hotell 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Minskning med 22 procent jämfört med januari–september 2019

Övernattningarna under de tre senaste månaderna juli–september 2021 översteg antalet för samma månader 2019, men detta kompenserar inte för bortfallet under årets första sex månader. Under januari till september uppgick hotellövernattningarna till 147 000 stycken, vilket är en minskning med 22 procent jämfört med samma period 2019. Övernattningarna av finländare ökade dock med 32 procent, medan Sverige och övriga länder stod för nedgången. När det gäller de svenska gästerna minskade övernattningarna med 77 procent jämfört med januari–september 2019 även om de visar en uppåtgående trend jämfört med samma period 2020.

Hotellövernattningar januari–september 2018–2021 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax