Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2022

Ökande hotellövernattningar med fritidssyfte i september

De åländska hotellen hade 18 500 övernattningar i september 2022. Det är andra gången under 2000-talet som hotellövernattningarna överstiger 18 000 denna månad. I september 2017 uppgick antalet till 18 900. Jämfört med september 2019, före covid-19-pandemin, ökade övernattningarna med fyra procent. Det var de finländska gästernas övernattningar som stod för ökningen och uppgången skedde på hotellen i Mariehamn. Om man ser på syftet med övernattningarna var det fritidsresorna som ökade och antalet översteg 15 000 för andra gången i september sedan år 2000.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland, hotellens region och resans syfte september 2019 och 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Fortfarande färre svenska övernattningar än före pandemin

De finländska gästernas övernattningar ökade med 13 procent jämfört med september 2019, men i relation till september 2021 minskade de med 12 procent. Samtidigt nådde inte de svenska gästernas övernattningar riktigt upp till samma nivå som före pandemin. Nedgången var fem procent från september 2019. Jämfört med september 2021 har dock de svenska övernattningarna ökat rejält, med 48 procent.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland september 2022

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Gäster från 50 länder

De drygt 10 600 hotellgästerna kom från närmare 50 olika länder. Hälften av dem var från Finland och drygt två femtedelar från Sverige. Två procent av hotellgästerna var ålänningar och de stod för två procent av övernattningarna, eller 360 stycken. Norska och tyska gäster hade runt 200 övernattningar och gäster från Danmark, Estland och Island stod för ungefär 100 vardera.

Många fritidsrelaterade hotellövernattningar för september

Hotellövernattningarna med fritidssyfte uppgick i september till 15 300, vilket var fler än under samma månad tidigare under 2000-talet med undantag för 2017 då antalet var 15 600. De arbetsrelaterade övernattningarna var ungefär 700 färre än i september 2018 och 2019, men på samma nivå som medeltalet för 2000–2019 som uppgår till 3 300.

Hotellövernattningar efter resans syfte september 2000–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

De finländska övernattningarna fortsätter att öka på årsbasis

Hotellövernattningarna under perioden januari till september sammanlagt uppgick till 203 000, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med samma månader 2019 och en uppgång med 38 procent i relation till samma period 2021. De finländska övernattningarna hölls kvar på samma höga nivå som de nådde under 2021, medan de svenska övernattningarna fortfarande inte kom upp till samma antal som före pandemin. Ålänningarnas hotellövernattningar på hemmaplan minskade med 24 procent jämfört med i fjol, men var ändå betydligt flera än före pandemin (januari–september 2019). Övriga länders övernattningar hade mera än tredubblats från i fjol, men var fortfarande inte riktigt lika många som 2019.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland januari–september 2018–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax