Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2023

Lika många hotellövernattningar som i september 2022

Antalet övernattningar på de åländska hotellen uppgick i september 2023 till 18 500 vilket var lika många som samma månad föregående år och en bit över medeltalet för september under 2010-talet (17 000). Övernattningarna av gäster från Finland ökade något samtidigt som de svenska gästernas övernattningar var lite färre än i september i fjol. Hotellen i Mariehamn hade några hundra övernattningar fler och hotellen i landskommunerna några hundra färre jämfört med samma månad 2022. En för september ovanligt stor andel av övernattningarna, 90 procent, var fritidsrelaterade medan 10 procent var förknippade med arbetsresor.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland, hotellens region och resans syfte september 2022–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Nästan tre procent av hotellgästerna var ålänningar

Hotellgästerna var drygt 200 fler än i september 2022 och uppgick till nästan 10 900. Över hälften av dem kom från Finland och drygt en tredjedel från Sverige. De övriga närmare 900 gästerna kom från 32 olika länder, varav 300 från Åland, 100 från Norge respektive Tyskland och 50 från vardera Island och Danmark. Gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter på hotellen.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland september 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Återhämtningen av antalet svenska övernattningar stannade av

Hotellövernattningarna var lika många som i september i fjol (18 500), men övernattningarna av finländska gäster var fler och de svenska gästernas övernattningar var färre. Det var nu första månaden i år som de svenska övernattningarna minskade i relation till samma månad 2022. Samtidigt var det första månaden sedan februari som de finländska övernattningarna ökade jämfört med samma månad i fjol. De finländska övernattningarna utgjorde nu 53 procent av alla övernattningar i september, medan de svenska gästernas övernattningar stod för 37 procent. Ser man på genomsnittet för september under 2010-talet, före pandemin, var de svenska övernattningarna (8 000) något flera än de finländska (7 600).

Hälften av hotellrummen i Mariehamn var belagda

Drygt 80 procent av övernattningarna på de åländska hotellen i september tog plats i Mariehamn och 20 procent på hotellen i landskommunerna. Beläggningsgraden av den totala rumskapaciteten var 41 procent, eller 50 procent för hotellen i Mariehamn och 20 procent i landskommunernas hotell.

Totalbeläggning på hotellen efter region september 2022 och 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Över 200 000 övernattningar under januari–september

De åländska hotellen har haft drygt 200 000 övernattningar hittills i år, d.v.s. under perioden januari–september, vilket är en ökning med nio procent jämfört med samma period 2019 och några hundra fler övernattningar än i januari–september 2022. Även om vi såg ett trendbrott i september med ökade finländska och minskade svenska övernattningar, visar siffrorna för året hittills fortsättningsvis en nedgång av de finländska övernattningarna från den höga nivån som nåddes under 2021 och 2022. Samtidigt har en tillväxt av de svenska övernattningarna skett under perioden januari–september 2023, även om antalet inte nått upp till nivån före pandemin.

Hotellövernattningar januari–september 2018–2023 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax