Inkvarteringsstatistik för stugor augusti-september 2004

Augusti

I augusti uppvisade de stugbyanläggningar som lämnade in uppgifter en minskning jämfört med augusti 2003 om drygt åtta procent. Både svenska och finländska gästers övernattningar minskade. De svenska övernattningarna var över sex procent färre i år jämfört med i fjol och de finländska gästernas övernattningar var drygt 13 procent färre. Även övernattningar som gäster från övriga länder stod för minskade, de hade över 200 färre övernattningar i augusti jämfört med i fjol.

September

För de stugbyanläggningar som lämnade in uppgifter för september visade också siffrorna färre övernattningar jämfört med fjolåret. I september var minskningen nästan lika stor som i augusti, närmare åtta procent. De svenska gästerna hade 15 procent färre övernattningar och de finländska övernattningarna drygt elva procent. Övernattningar som gäster från övriga länder stod för ökade däremot i september, närmare 300 fler övernattningar eller 37 procent registrerades i september.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden