Inkvarteringsstatistik för stugor juni-juli 2004

ÅSUB publicerar nu för första gången inkvarteringsstatistik för stugorna redan under säsongen. Detta är möjligt eftersom flera av anläggningarna nu lämnar in uppgifterna månadsvis. Noteras bör att månadsstatistiken inte är heltäckande utan visar endast ett urval av alla stugbyanläggningar med fem eller fler stugor. Statistiken visar således inte totala antalet övernattningar utan avser mer att ge en bild av strukturen och förändringen. Eftersom förändringen räknas ut på jämförbara anläggningar ger den en god bild av utvecklingen från 2003.

Störst andel finländska övernattningar i juni
I juni uppvisade de stugbyanläggningar som lämnade in uppgifter en minskning jämfört med juni 2003 om drygt sju procent. Både svenska och finländska gästers övernattningar minskade. De svenska övernattningarna var närmare 19 procent färre i år jämfört med i fjol och de finländska gästernas övernattningar var drygt åtta procent färre. Övernattningar som gäster från övriga länder stod för ökade däremot med nästan 750, vilket är nästan dubbelt fler än i fjol.

Mera svenska övernattningar i juli
För de stugbyanläggningar som lämnade in uppgifter för juli visade siffrorna färre övernattningar jämfört med fjolåret, men minskningen var inte så stor som i juni. I juli i år var den totala förändringen -1,3 procent jämfört med juli 2003. De svenska gästerna hade elva procent färre övernattningar, medan de finländska övernattningarna däremot ökade med sju procent. Även övernattningar som gäster från övriga länder stod för ökade i juli, drygt 1 100 fler övernattningar vilket innebär 66 procent.

Hela meddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden