Inresande till Åland 2003

Antalet inresande under 2003 uppgick till nästan 1 770 000 personer, vilket innebär en ökning med 51 500 personer eller tre procent jämfört med 2002. Det är också den högsta inresandesiffran som noterats sedan 1958.

Inresande från Sverige ökade under året
Jämfört med fjolåret ökade de inresande från Sverige med över 64 550 personer eller närmare fem procent. Kryssningsresenärerna ökade med nästan tio procent och övriga inresande med en procent. Inresande från Sverige stod för 80 procent av årets inresande till Åland, vilket är en högre andel än under 2002. Kryssningsresenärernas andel var närmare 36 procent och övriga resenärers andel var nästan 45 procent. Under 2002 var kryssningsresenärernas andel 33 procent och övriga resenärers andel 45 procent.

Antalet inresande från Sverige ökade i januari och februari men minskade i mars-juni. Juli uppvisade en ökning medan inresande minskade igen i augusti. Från och med september har inresandet från Sverige ökat varje månad, vilket till viss del kan förklaras med ökat tonnage.

Färre inresande från Finland
Inresande från Finland minskade med 13 000 personer eller närmare fyra procent jämfört med fjolåret. Resenärerna med landskapsfärjorna minskade med under en procent medan övriga resenärer minskade med över fyra procent. Av årets inresande kom 20 procent från Finland, fyra procent med landskapets färjor och 16 procent med övriga. Under 2002 stod inresande från Finland för över 21 procent av alla resenärer.

Åtta månader hade färre inresande jämfört med året innan, största minskningen var i mars, 15 procent. Av de månader som visade en ökning av resenärerna stod januari främst med 36 procent fler inresande än 2002.

Ökat antal inresande i december
I december 2003 uppgick antalet inresande till nästan 114 700 personer. Jämfört med december 2002 innebär det en ökning med drygt 11 600 personer eller elva procent. Antalet resenärer ökade från Sverige med 15 procent och minskade från Finland med nio procent. Kryssningsresenärerna från Sverige ökade med drygt 32 procent medan de övriga resenärerna minskade med fyra procent. Inresande med landskapets färjor minskade med elva procent och övriga resenärer med nio procent.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för 52 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för 34 procent. I december kom således 86 procent av resenärerna från Sverige. De inresande från Finland stod för 14 procent av resenärerna.

Hela meddelandet kan läsas här.
 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden