Inresande till Åland 2004

Jämfört med fjolåret ökade de inresande från Sverige med närmare 213 900 personer eller drygt 15 procent. Kryssningsresenärerna ökade med nästan 35 procent medan övriga inresande minskade med knappt 0,5 procent. Inresande från Sverige stod för knappt 83 procent av årets inresande till Åland, vilket är en högre andel än under 2003. Kryssningsresenärernas andel var närmare 43 procent och övriga resenärers andel var nästan 40 procent. Under 2003 var kryssningsresenärernas andel 36 procent och övriga resenärers andel nästan 45 procent.

Antalet inresande från Sverige ökade alla månader utom under september 2004. Den största ökningen var i februari då det var 45 procent fler resenärer än under samma månad 2003.

De inresande från Finland minskade med knappt 15 000 personer eller drygt 4 procent jämfört med fjolåret. Resenärerna med landskapsfärjorna minskade med drygt 8 procent medan övriga resenärer minskade med drygt 3 procent. Av årets inresande kom 17 procent från Finland, lite mer än 3 procent reste med landskapets färjor och knappt 14 procent med övriga. Under 2003 stod inresande från Finland för knappt 20 procent av alla resenärer.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.
 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden