Inresande till Åland 2005

Antalet inresande under 2005 uppgick till knappt 2 177 800 personer, vilket innebär en ökning med drygt 204 500 personer eller 10,4 procent jämfört med 2004. Det är den högsta inresandesiffran som noterats sedan 1958 och första gången som två miljoners gränsen överskrids.

Jämfört med fjolåret ökade de inresande från Sverige med drygt 205 000 personer eller knappt 13 procent. Kryssningsresenärerna ökade med drygt 25 procent medan övriga inresande minskade med 1 procent. Inresande från Sverige stod för drygt 84 procent av årets inresande till Åland, vilket är en högre andel än under 2004. Kryssningsresenärernas andel var närmare 49 procent och övriga resenärers andel var nästan 36 procent. Under 2004 var kryssningsresenärernas andel 43 procent och övriga resenärers andel nästan 40 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden