Inresande till Åland 2006

Antalet inresande under 2006 uppgick till drygt 2 165 400 personer, vilket innebär en minskning med knappt 12 400 personer eller 0,6 procent jämfört med 2005. Det är den näst högsta inresandesiffran som noterats sedan 1958 och andra gången som två miljoners gränsen överskrids.

Inresande från Sverige minskade under året
Jämfört med fjolåret minskade de inresande från Sverige med drygt 14 700 personer eller knappt en procent. Kryssningsresenärerna minskade med knappt sex procent medan övriga inresande ökade med sex procent. Inresande från Sverige stod för drygt 84 procent av årets inresande till Åland, vilket är samma andel som under 2005. Kryssningsresenärernas andel var drygt 46 procent och övriga resenärers andel var drygt 38 procent. Under 2005 var kryssningsresenärernas andel 49 procent och övriga resenärers andel nästan 36 procent.

Antalet inresande från Sverige ökade tre månader och minskade de övriga, största ökningen var  i april, då ökningen var 22 procent.  Största minskningen var i juni då antalet resenärer var
nästan 12 procent färre än samma månad 2005.

Något fler inresande från Finland
De inresande från Finland ökade med knappt 1 800 personer eller en halv procent jämfört med fjolåret. Resenärerna med landskapsfärjorna minskade med knappt tre procent medan övriga resenärer ökade med drygt en procent. Av årets inresande kom knappt 16 procent från Finland, tre procent reste med landskapets färjor och närmare 13 procent med övriga. 

Under året hade sex månader färre inresande från Finland och sex månader hade fler inresande än 2005. Största minskningen var  mars, drygt sju procent. April som stod för den största ökningen hade drygt tio procent fler inresande än samma månad 2005.
 
Inresande från övriga länder
Under året kom drygt 7 000 inresande från övriga länder, vilket är 0,3 procent av det totala inresandet under 2006. De inresande från övriga länder ökade med knappt 600 personer eller drygt nio procent under året.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden