Inresande till Åland 2009

De inresande från Sverige ökade under året

Jämfört med fjolåret ökade de inresande från Sverige med drygt 74 600 personer eller fyra procent. Kryssningsresenärerna ökade med knappt en procent medan övriga inresande ökade med 7,6 procent. De inresande från Sverige stod för drygt 85 procent av årets inresande till Åland, vilket är drygt en procentenhet mer än 2008. Kryssningsresenärernas andel var nästan 44 procent och övriga resenärers andel var drygt 41 procent. Under 2008 var kryssningsresenärernas andel nästan 45 procent och övriga resenärers andel knappt 40 procent.

Antalet inresande från Sverige ökade nio månader och minskade de övriga, största ökningen var i januari, då ökningen var närmare 34 procent.  Största minskningen var i juni då antalet resenärer var knappt 11 procent färre än samma månad 2008.

Färre inresande från Finland
De inresande från Finland minskade med nästan 15 200 personer eller 4,4 procent jämfört med fjolåret. Resenärerna med landskapsfärjorna minskade drygt 11 procent och övriga resenärer med närmare tre procent. Av årets inresande kom knappt 15 procent från Finland, nästan tre procent reste med landskapets färjor och 12 procent med övriga. 

Under året hade åtta månader färre inresande från Finland och resten av månaderna hade fler inresande än 2008. Största minskningen var i november, nästan 16 procent. April som stod för den största ökningen hade drygt 17 procent fler inresande än samma månad 2008.
 
Inresande från övriga länder
Under året kom knappt 9 100 inresande från övriga länder, vilket är 0,4 procent av det totala inresandet under 2009. De inresande från övriga länder ökade med närmare 900 personer eller nästan 11 procent under året.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden