Inresande till Åland 2010

Antalet inresande under 2010 uppgick till nästan 2 173 500 personer, vilket innebär en minskning med drygt 111 500 personer eller 4,9 procent jämfört med 2009. Senast inresandet minskade var år 2006.

 

De inresande från Sverige minskade under året

Jämfört med fjolåret minskade de inresande från Sverige med närmare 115 100 personer eller knappt sex procent. Kryssningsresenärerna minskade med knappt sex procent medan övriga inresande minskade drygt sex procent. De inresande från Sverige stod för drygt 84 procent av årets inresande till Åland, vilket är knappt en procentenhet lägre än 2009. Kryssningsresenärernas andel var drygt 43 procent och övriga resenärers andel var knappt 41 procent. Under 2009 var kryssningsresenärernas andel nästan 44 procent och övriga resenärers andel drygt 41 procent.

Antalet inresande från Sverige minskade tio månader och ökade de övriga två, största minskningen var i januari då den var närmare 24 procent. Största ökningen var i november då antalet resenärer var fem procent fler än samma månad 2009.

Fler inresande från Finland

De inresande från Finland ökade med nästan 2 300 personer eller 0,7 procent jämfört med fjolåret. Resenärerna med landskapsfärjorna minskade med knappt sex procent medan övriga resenärer ökande med drygt två procent. Av årets inresande kom drygt 15 procent från Finland, närmare tre procent reste med landskapets färjor och knappt 13 procent med övriga färdmedel. 

Under året hade sju månader fler inresande från Finland och resten av månaderna hade färre inresande än 2009. Största minskningen var i mars, nästan 25 procent. December som stod för den största ökningen hade nästan 14 procent fler inresande än samma månad 2009.

Inresande från övriga länder

Under året kom drygt 10 300 inresande från övriga länder, vilket är 0,5 procent av det totala inresandet under 2010. De inresande från övriga länder ökade med närmare 1 300 personer eller nästan 14 procent under året.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 Publicerad: 21 januari 2010

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden