Inresande till Åland 2011

Inresande till Åland 2011

Antalet inresande under 2011 uppgick till nästan 2 192 400 personer, vilket innebär en ökning med nästan 18 900 personer eller knappt en procent jämfört med 2010. Senast inresandet ökade var år 2009.

De inresande ökade under året

Jämfört med fjolåret ökade de inresande från Sverige med drygt 17 200 personer eller knappt en procent. Kryssningsresenärerna minskade med knappt två procent medan övriga inresande ökade med nästan fyra procent. De inresande från Sverige stod för drygt 84 procent av årets inresande till Åland, vilket är samma som 2010. Både kryssningsresenärernas och övriga resenärers andel var ungefär 42 procent. Under 2010 var kryssningsresenärernas andel drygt 43 procent och övriga resenärers andel nästan 41 procent.

Antalet inresande från Sverige minskade sju månader och ökade de övriga fem, största minskningen var i maj då den var drygt åtta procent. Största ökningen var i juni då antalet resenärer var drygt 29 procent fler än samma månad 2010.

Fler inresande även  från Finland

De inresande från Finland ökade med nästan 2 100 personer eller 0,6 procent jämfört med fjolåret. Resenärerna med landskapsfärjorna ökade med knappt fyra procent medan antalet övriga resenärer var oförändrat jämfört med året innan. Av årets inresande kom drygt 15 procent från Finland, närmare tre procent reste med landskapets färjor och knappt 13 procent med övriga färdmedel. 

Under året hade nio månader fler inresande från Finland och resten av månaderna hade färre inresande än 2010. Största minskningen var i maj, nästan 11 procent. Mars som stod för den största ökningen hade drygt 18 procent fler inresande än samma månad 2010.
 
Inresande från övriga länder

Under året kom knappt 10 000 inresande från övriga länder, vilket är 0,5 procent av det totala inresandet under 2011. De inresande från övriga länder minskade med närmare 400 personer eller nästan fyra procent under året.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 7 februari 2012

Frågor om inresandestatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden