Inresande till Åland 2012

Antalet inresande under 2012 uppgick till drygt 2 151 300 personer, vilket innebär en minskning med närmare 41 100 personer eller knappt två procent jämfört med 2011. Senast inresandet ökade var år 2011.

De inresande minskade både från Sverige och Finland under året

Jämfört med fjolåret minskade de inresande från Sverige med nästan 33 600 personer eller knappt två procent. Kryssningsresenärerna minskade med drygt två procent och de övriga inresande med närmare två procent. De inresande från Sverige stod för drygt 84 procent av årets inresande till Åland, vilket är samma som 2011. Både kryssningsresenärernas och övriga resenärers andel var ungefär 42 procent, samma som under 2011.

Antalet inresande från Sverige minskade sju månader och ökade de övriga fem, största minskningen var i januari då den var 12 procent. Största ökningen var i februari då antalet resenärer var nästan fem procent fler än samma månad 2011.

Färre inresande även från Finland

De inresande från Finland minskade med nästan 9 500 personer eller knappt tre procent jämfört med fjolåret. Resenärerna med landskapsfärjorna minskade med drygt åtta procent och antalet övriga resenärer med nästan två procent jämfört med året innan. Av årets inresande kom drygt 15 procent från Finland, närmare tre procent reste med landskapets färjor och knappt 13 procent med övriga färdmedel. 

Under året hade fem månader fler inresande från Finland och resten av månaderna hade färre inresande än 2011. Största minskningen var i juli, drygt åtta procent. Mars som stod för den största ökningen hade drygt åtta procent fler inresande än samma månad 2011.

Inresande från övriga länder

Under året kom drygt 11 900 inresande från övriga länder, vilket är 0,6 procent av det totala inresandet under 2012. De inresande från övriga länder ökade med närmare 2 000 personer eller nästan 20 procent under året.

 

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 6 februari 2013

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

 

 

 

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden