Inresande till Åland 2013

Inresande till Åland 2013

Antalet inresande under 2013 uppgick till nästan 2 056 400 personer, vilket innebär en minskning med närmare 95 000 personer eller drygt fyra procent jämfört med 2012. Senast inresandet ökade var år 2011.

Inresandet ökade från Finland och minskade från Sverige under året

Jämfört med fjolåret minskade de inresande från Sverige med drygt 115 400 personer eller drygt sex procent. Kryssningsresenärerna minskade med närmare elva procent och de övriga inresande med drygt två procent. De inresande från Sverige stod för nästan 83 procent av årets inresande till Åland, vilket är cirka en procent lägre än 2012. Kryssningsresenärernas andel var drygt 39 procent och övriga resenärers andel var ungefär 43 procent, under 2012 var kryssningsresenärernas och övriga resenärers andel ungefär 42 procent vardera.

Antalet inresande från Sverige minskade alla månader utom mars då vi såg en ökning, största minskningen var i december då den var nästan 20 procent. Under året har det varit tonnagebortfall vissa månader.

Fler inresande från Finland

De inresande från Finland ökade med drygt 21 300 personer eller närmare sju procent jämfört med fjolåret. Resenärerna med landskapsfärjorna minskade med drygt 12 procent medan antalet övriga resenärer ökade med drygt tio procent jämfört med året innan. Av årets inresande kom 17 procent från Finland, drygt två procent reste med landskapets färjor och närmare 15 procent med övriga färdmedel. 

Under året hade nio månader fler inresande från Finland och resten av månaderna hade färre inresande än 2012. Februari som stod för den största ökningen hade nästan 29 procent fler inresande än samma månad 2012. De tre månader som visade en minskning var minskningen under två procent alla månader.

Inresande från övriga länder

Under året kom närmare 11 200 inresande från övriga länder, vilket är en halv procent av det totala inresandet under 2013. De inresande från övriga länder minskade med närmare 800 personer eller nästan sju procent under året.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 28 januari 2014

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)