Inresande till Åland 2014

Inresande till Åland 2014

Antalet inresande under 2014 uppgick till nästan 2 054 500 personer, vilket innebär en minskning med närmare 2 300 personer, en liten minskning jämfört med 2013.

Inresandet ökade från Sverige och minskade från Finland under året
Jämfört med fjolåret ökade de inresande från Sverige med nästan 3 500 personer eller 0,2 procent. Kryssningsresenärerna minskade med drygt en procent medan de övriga inresande ökade med nästan två procent. De inresande från Sverige stod för nästan 83 procent av årets inresande till Åland, vilket är samma som 2013. Kryssningsresenärernas andel var knappt 39 procent och övriga resenärers andel var 44 procent, nästan samma som 2013, då var kryssningsresenärernas andel 39 procent och övriga resenärers 43 procent.

Antalet inresande från Sverige ökade under april, maj, juli, augusti och december, övriga månader minskade de inresande, största ökningen var i december då den var drygt 17 procent. Under året har det varit tonnagebortfall vissa månader.

Färre inresande från Finland

De inresande från Finland minskade med nästan 6 400 personer eller knappt två procent jämfört med fjolåret. Resenärerna med landskapsfärjorna minskade med två procent och antalet övriga resenärer minskade med knappt två procent jämfört med året innan. Av årets inresande kom nästan 17 procent från Finland, drygt två procent reste med landskapets färjor och närmare 15 procent med övriga färdmedel. 

Under året hade sex månader fler inresande från Finland och resten av månaderna hade färre inresande än 2013. Mars som stod för den största minskningen hade nästan 18 procent färre inresande än samma månad 2013. Av de månader som visade en ökning var ökningen procentuellt störst i januari, drygt åtta procent.

Inresande från övriga länder

Under året kom närmare 11 800 inresande från övriga länder, vilket är en drygt en halv procent av det totala inresandet under 2014. De inresande från övriga länder ökade med drygt 600 personer eller nästan sex procent under året.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad:  28 januari 2015

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)