Inresande till Åland 2015

Antalet inresande under 2015 uppgick till drygt 2 108 900 personer, vilket innebär en ökning med närmare 54 500 personer eller nästan tre procent jämfört med 2014.

Inresandet ökade både från Sverige och Finland

Jämfört med fjolåret ökade de inresande från Sverige med drygt 34 300 personer eller två procent. Kryssningsresenärerna ökade med drygt en procent medan de övriga inresande ökade med nästan tre procent. De inresande från Sverige stod för drygt 82 procent av årets inresande till Åland, vilket är en aning lägre än 2014. Kryssningsresenärernas andel var drygt 38 procent och övriga resenärers andel var 44 procent, ungefär samma siffror som 2014.

Antalet inresande från Sverige ökade under januari och maj-oktober övriga månader minskade de inresande, största ökningen var i januari då den var nästan 19 procent. Under året har det varit tonnagebortfall vissa månader.

Fler inresande från Finland

De inresande från Finland ökade med nästan 21 000 personer eller drygt sex procent jämfört med fjolåret. Resenärerna med landskapsfärjorna minskade med lite över sex procent medan antalet övriga resenärer ökade med åtta procent jämfört med året innan. Av årets inresande kom drygt 17 procent från Finland, två procent reste med landskapets färjor och drygt 15 procent med övriga färdmedel. 

Alla månader utom november hade fler inresande från Finland än 2014. Den månad som visade störst ökning var oktober månad, nästan 15 procent.

Inresande från övriga länder

Under året kom drygt 10 900 inresande från övriga länder, en marginell andel av de inresande. De inresande från övriga länder minskade med knappt 900 personer eller drygt sju procent under året.

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 1 februari 2016

 

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)