Inresande till Åland 2016

Antalet inresande under 2016 uppgick till nästan 2 084 300 personer, vilket innebär en minskning med närmare 25 000 personer eller drygt en procent jämfört med 2015.

Inresandet minskade både från Sverige och Finland

Jämfört med fjolåret minskade de inresande från Sverige med närmare 18 600 personer eller drygt en procent. Kryssningsresenärerna minskade med knappt tre procent medan de övriga inresande ökade med en halv procent. De inresande från Sverige stod för drygt 82 procent av årets inresande till Åland, vilket är samma som 2015. Kryssningsresenärernas andel var knappt 38 procent och övriga resenärers andel var nästan 45 procent, ungefär samma siffror som 2015.

Antalet inresande från Sverige ökade under mars och juli-september övriga månader minskade de inresande, största ökningen var i mars då den var nästan 21 procent. Under året har det varit tonnagebortfall vissa månader.

Färre inresande även från Finland

De inresande från Finland minskade med nästan 10 300 personer eller knappt tre procent jämfört med fjolåret. Resenärerna med landskapsfärjorna ökade med knappt tre procent medan antalet övriga resenärer minskade med nästan fyra procent jämfört med året innan. Av årets inresande kom knappt 17 procent från Finland, drygt två procent reste med landskapets färjor och knappt 15 procent med övriga färdmedel.

Endast mars och december hade fler inresande från Finland än 2015. Den månad som visade störst ökning var mars månad, nästan 15 procent.

Inresande från övriga länder

Under året kom drygt 15 100 inresande från övriga länder, knappt en procent av de inresande. De inresande från övriga länder ökade med drygt 3 900 personer eller 35 procent under året. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

 

Hela meddelandet finns tillgängligt nedan.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax