Inresande till Åland 2017

Antalet inresande under 2017 uppgick till nästan 2 086 900 personer, vilket innebär att inresandet ökade med nästan 2 600 personer, en liten ökning jämfört med 2016.

Marginell minskning av inresande från Sverige

Jämfört med fjolåret minskade de inresande från Sverige med närmare 400 personer. De inresande från Sverige stod för drygt 82 procent av årets inresande till Åland, vilket är samma som 2016. Kryssningsresenärerna minskade med drygt en procent. Kryssningsresenärernas andel var drygt 37 procent och övriga resenärers andel var drygt 45 procent, ungefär samma siffror som 2016.

Antalet inresande från Sverige minskade under januari, mars, maj, och oktober. Övriga månader ökade de inresande, största ökningen var i april då den var nästan 14 procent. Under året har det varit tonnagebortfall vissa månader.

Fler inresande från Finland

De inresande från Finland ökade med nästan 6 400 personer eller knappt två en procent jämfört med fjolåret. Resenärerna med landskapsfärjorna minskade med knappt tre procent medan antalet övriga resenärer ökade med närmare tre procent jämfört med året innan. Av årets inresande kom drygt 17 procent från Finland, två procent reste med landskapets färjor och drygt 15 procent med övriga färdmedel.

Februari, mars, maj och augusti hade färre inresande från Finland än 2016. De övriga månaderna ökade de inresande från Finland. Den månad som visade störst ökning var april månad, nästan 23 procent.

Inresande från övriga länder

Under året kom närmare 11 700 inresande från övriga länder, drygt en halv procent av de inresande. De inresande från övriga länder minskade med drygt 3 400 personer eller nästan 23 procent under året. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

 

 

 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax