Inresande till Åland 2018 (korrigerade uppgifter 7.2.2019)

Inresande till Åland 2018 Korrigerad 7.2.2019

Antalet inresande under 2018 uppgick till drygt 2 088 500 personer, vilket innebär att inresandet ökade nästan 1700 personer jämfört med 2017.

Marginell minskning av inresande från Sverige

Jämfört med fjolåret minskade de inresande från Sverige med drygt 400 personer. De inresande från Sverige stod för drygt 82 procent av årets inresande till Åland, vilket är samma som 2017. Kryssningsresenärerna minskade med knappt en procent. Kryssningsresenärernas andel var nästan 37 procent och övriga resenärers andel var närmare 45 procent, ungefär samma siffror som 2017.

Antalet inresande från Sverige minskade under februari, april och juni – september. Övriga månader ökade de inresande, största ökningen var i januari då den var drygt 36 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet. Under året har det varit tonnagebortfall vissa månader.

Fler inresande från Finland

De inresande från Finland ökade med knappt 1 100 personer eller knappt en halv procent jämfört med fjolåret. Resenärerna med landskapsfärjorna minskade med knappt sex procent medan antalet övriga resenärer ökade med drygt en procent jämfört med året innan. Av årets inresande kom drygt 17 procent från Finland, knappt två procent reste med landskapets färjor och drygt 15 procent med övriga färdmedel.

Januari, april, och juni till oktober hade färre inresande från Finland än 2017. De övriga månaderna ökade de inresande från Finland. Den månad som visade störst ökning var maj månad, drygt 21 procent.

Inresande från övriga länder

Under året kom närmare 12 700 inresande från övriga länder, drygt en halv procent av de inresande. De inresande från övriga länder ökade med drygt 1 000 personer eller närmare nio procent under året.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax