Inresande till Åland 2019

Antalet inresande under 2019 uppgick till knappt 2 043 900 personer, vilket innebär att inresandet minskade drygt 44 600 personer jämfört med 2018.

Inresande från Sverige minskade

Jämfört med fjolåret minskade de inresande från Sverige med drygt 54 700 personer, vilket är minskning med drygt tre procent jämfört med 2018. De inresande från Sverige stod för drygt 81 procent av årets inresande till Åland. Kryssningsresenärerna minskade med knappt nio procent. Kryssningsresenärernas andel var drygt 34 procent och övriga resenärers andel var 47 procent, en liten ökning sedan 2018.

Antalet inresande från Sverige minskade under januari, mars – maj, september och november – december. Övriga månader ökade de inresande, största minskningen var i januari då den var närmare 36 procent. Under året har det varit tonnagebortfall vissa månader.

Fler inresande från Finland

De inresande från Finland ökade med drygt 6 600 personer eller nästan två procent jämfört med fjolåret. Resenärerna med landskapsfärjorna ökade med drygt fyra procent medan antalet övriga resenärer ökade med närmare två procent jämfört med året innan. Av årets inresande kom 18 procent från Finland, drygt två procent reste med landskapets färjor och knappt 16 procent med övriga färdmedel.

Januari, mars­­­–april, och oktober–december hade färre inresande från Finland än 2018. De övriga månaderna ökade de inresande från Finland. Den månad som visade störst ökning var juni månad, nästan 13 procent.

Inresande från övriga länder

Under året kom drygt 16 100 inresande från övriga länder, knappt en procent av de inresande. De inresande från övriga länder ökade med nästan 3 500 personer eller drygt 27 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax