Inresande till Åland 2020

Inresandet minskade med 67 procent

Antalet inresande till Åland uppgick 2020 till knappt 680 000 personer, vilket kan jämföras med drygt 2 040 000 år 2019. Den procentuella nedgången är 67 procent. Det är resenärer från Sverige som har minskat mest, men också de inresande från Finland och övriga länder visar en stor nedgång. I inresandesiffrorna ingår hemvändande ålänningar, kryssningsresenärer, dagsresenärer, turister och övriga personer som anländer till Åland med passagerarfärjor, kryssningsfartyg, skärgårdsfärjorna eller flyg.

Kryssningsresenärerna från Sverige minskade med över en halv miljon personer, medan nedgången var ännu större för övriga inresande från Sverige vilka var närmare 650 000 färre än 2019. Inresandet från Finland är vanligen betydligt mindre än det från Sverige, men nedgången för resenärerna från Finland var ändå betydande. Antalet resenärer med skärgårdsfärjorna från Finland minskade dock inte med mera än 2 700 personer, utan det var det övriga inresandet från Finland som visade en stor nedgång på drygt 160 000. Den kraftiga minskningen av de inresande kan förklaras med de restriktioner som infördes på grund av coronavirusets spridning från och med mars 2020.

Inresande till Åland 2019–2020 efter avreseland och transportmedel

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Resenärerna från Sverige minskade med 72 procent

Sett till den procentuella nedgången jämfört med 2019 är det kryssningsresenärerna från Sverige som har minskat mest, med 79 procent, medan det övriga inresandet från Sverige gick ned med 67 procent. Totalt minskade resenärerna från Sverige med 72 procent och de från Finland med 45 procent. Inresandet med skärgårdsfärjorna gick ned med 6 procent, medan antalet övriga resenärer från Finland halverades. Resenärerna från övriga länder minskade med 34 procent.

Förändring i inresandet 2019–2020 efter avreseland och transportmedel, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Nästan 30 procent av de inresande kom från Finland

Eftersom resenärerna från Sverige minskade mera än de från Finland var andelen inresande från Finland större än normalt 2020. Nästan 30 procent av resenärerna kom från Finland, knappt 69 procent från Sverige och under 2 procent från övriga länder. Motsvarande siffror 2019 var 18 procent från Finland, 81 procent från Sverige och under 1 procent från övriga länder.

Andel inresande 2019–2020 efter avreseland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Mest inresande i januari på över tio år

De månatliga inresandesiffrorna visar att resenärerna i januari ökade med 48 procent jämfört med 2019. Den höga jämförande siffran beror delvis på att inresandet i januari 2019 var ovanligt lågt, men antalet resenärer i januari 2020 var också stort, över
100 000 för första gången i januari sedan 2009. Februari visade en nedgång med åtta procent och i mars började effekterna av coronavirusets spridning synas då resenärerna minskade med 69 procent. I april och maj avstannade inresandet helt och även i juni, november och december var nedgången jämfört med 2019 över 80 procent. Under övriga månader, juli–oktober, var minskningen drygt 60 procent.

Förändring av inresandet 2019–2020 efter månad, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Nästan lika många resenärer från Finland som Sverige under största inresandemånaden juli

Resenärer från Sverige dominerade inresandet i januari och februari, vilket motsvarar normalläget under de senaste 15 åren då resenärer från Finland har utgjort under en femtedel av de inresande varje månad, medan resenärer från Sverige har uppgått till över fyra femtedelar. De flesta månader 2020 översteg inresandet från Sverige fortsättningsvis det från Finland, men inte med samma proportioner som normalt. I juni kom det fler resenärer från Finland än från Sverige och i juli, då inresandet var störst, kom det runt 60 000 personer från bägge länder. Under augusti till december sjönk antalet inresande för varje månad och resenärer från Sverige var i majoritet med mellan 60–75 procent av de inresande alla månader.

Inresande 2020 efter månad och avreseland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Från 2 till knappt 0,7 miljoner inresande

Inresandet till Åland översteg för första gången en miljon personer 1972 och ökade till över två miljoner år 2005. Sedan dess har antalet varit över två miljoner varje år fram till 2020 då det totala inresandet uppgick till knappt 680 000. Utvecklingen från 1958 till 2020 visas i diagrammet nedan.

Inresande till Åland 1958–2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Mer detaljerade uppgifter finns i excelfiler och databaser på ÅSUBs webbplats.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax