Inresande till Åland 2021

Knappt 900 000 inresande 2021

Antalet inresande till Åland 2021 uppgick till 885 000, vilket innebär en ökning med 30 procent från 2020, men en nedgång med 57 procent jämfört med 2019 när antalet översteg två miljoner. Det var främst resenärerna från Sverige som blev färre, en reducering med 64 procent i relation till 2019, medan antalet inresande från Finland minskade med 22 procent. Statistiken om de inresande omfattar de kryssningsresenärer, dagsresenärer, övernattande besökare och hemvändande ålänningar som anländer med färja eller flyg. Personer som kommer till Åland med egen båt ingår inte.

Inresande till Åland 2019–2021 efter avreseland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Två tredjedelar kom från Sverige

Trots att resenärerna från Sverige minskade mest i jämförelse med 2019 utgjorde de fortsättningsvis en klar majoritet, eller två tredjedelar, av de inresande 2021. Andelen är dock betydligt mindre än under åren före covid-19-pandemin, då Sverige vanligen var avreseland för runt 80 procent av de inresande. Kryssningsresenärer från Sverige utgjorde 15 procent och övriga från Sverige 52 procent av alla inresande. Knappt en tredjedel av resenärerna till Åland avreste från Finland och under en procent från övriga länder.

Inresande till Åland 2019–2021 efter avreseland och transportmedel

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Kryssningsresenärerna minskade mest

Kryssningsresenärer från Sverige utgör den grupp av inresande som minskade mest jämfört med 2019. Nedgången var över 80 procent, medan antalet övriga resenärer från Sverige halverades. När det gäller inresandet från Finland ökade antalet resenärer med skärgårdsfärjorna med 8 procent, men övriga inresande reducerades med 25 procent. Inresandet från övriga länder gick ned med 58 procent.

Förändring i inresandet 2019–2021 efter avreseland och transportmedel, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Nedgång på runt 80 procent varje månad under januari–maj

Under alla månader 2021 var inresandet betydligt mindre än under motsvarande månader 2019, men sämst var läget under de första fem månaderna då nedgången rörde sig runt 80 procent varje månad. Gällande den bästa inresandemånaden, juli, var minskningen jämfört med 2019 nästan 40 procent och under augusti till december låg inresandenivån varje månad runt 40–50 procent lägre än 2019.

Förändring av inresandet 2019–2021 efter månad, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Rekordstort inresande från Finland i juli

Av de relativt få inresande under årets första fyra månader, ungefär 20 000–25 000 per månad, kom ungefär två tredjedelar från Sverige och en tredjedel från Finland. Under de första sommarmånaderna maj–juli steg andelen inresande från Finland till över 40 procent, men under resten av året, augusti–december, var andelen 20–30 procent. Andelen resenärer från Finland låg under 2019 på ungefär 15–20 procent varje månad. Antalet resenärer från både Sverige och Finland minskade alla månader jämfört med 2019, med ett undantag för juli då det kom 25 000 fler inresande från Finland 2021 än 2019, en ökning med 41 procent. Antalet uppgick till 88 500, vilket är det största antalet inresande från Finland i juli under 2000-talet.

Inresande 2021 efter månad och avreseland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Inresandet från Sverige långt under normalnivån

Under 2000-talet har resenärer från Sverige dominerat inresandet med över 1,5 miljoner inresande varje år sedan 2004, fram till det första covid-19-drabbade året 2020 då antalet sjönk till under en halv miljon. Inresandet från Finland har legat på en nivå runt 350 000 personer sedan millennieskiftet, men sjönk 2020 till drygt 200 000. Under 2021 skedde en återhämtning av inresandet från bägge länder, men volymen var fortsättningsvis långt under normalnivån, särskilt gällande inresandet från Sverige.

Inresande 1994–2021 efter avreseland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Mer detaljerade uppgifter finns i excelfiler och databaser på ÅSUBs webbplats.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax